Bostadsrättsföreningen Asken

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Asken. Det är en av många bolag som är verksamma i denna region. Kommunen som verksamheten ligger i är Vallentuna här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Asken tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Vallentuna jobbar hårt för att bolag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra bolag som finns i Stockholms län gör att bolag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Asken är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716000-0035.

Vill man komma i kontakt med verksamheten så kan man nå dem via telefon: 08-51174517 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Asken på följande adress Allév. 10, 186 39, Vallentuna.

Bostadsrättsföreningen Asken är idag och är inte registrerat för F-skatt.

I Bostadsrättsföreningen Asken så sitter följande personer i styrelsen: , , , Grip, Karl Börje som är född 1943 och har titeln Suppleant , Larson, Inger Margareta som är född 1941 och har titeln Suppleant ,

Bolaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.