Bostadsrättsföreningen Linden

Stockholms län

Information

Bostadsrättsföreningen Linden är en verksamhet som finns i Vallentuna. I Bostadsrättsföreningen Linden finns det lite olika personer som är förknippade och det är Eidsheim, Anita Marie-Louise som är född 1942 och har titeln Ordinarie ledamot, Evander, Eva Katarina som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Lundqvist, Margit Birgitta som är född 1934 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Helene Margareta som är född 1956 och har titeln Suppleant, Vesterlund, Lars Christer som är född 1949 och har titeln Suppleant, .

Vill man kunna komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Linden så kan man göra det på flera sätt, ett sätt är att skicka brev till dem på följande adress: . Vill ni inte kontakta verksamheten på det sättet så kan ni försöka att nå Bostadsrättsföreningen Linden på telefon 08-51172273.

Föreningen har till ändamål att uppföra och besitta bostadshus belägna i Vallentuna för att däri åt sina medlemmar upplåta bostäder och andra lägenheter under nyttjanderätt för obegränsad tid. Den rätt inom föreningen som på grund av sådan upplåtelse tillkommer medlem, benämns bostadsrätt och medlem som innehar bostadsrätt benämns bostadsrättshavare.

Idag är Bostadsrättsföreningen Linden av bolagstypen Bostadsrättsförening.

Bostadsrättsföreningen Linden är ett av många verksamheter som finns i Stockholms län och Vallentuna arbetar för att verksamheter ska trivas i kommunen.

Bostadsrättsföreningen Linden innehar ej F-skattsedel och Bostadsrättsföreningen Linden är ej registrerat för mervärdesskatt.

√ Vill man veta vilka det är som är firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Linden så är det följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -Eidsheim, Anita Marie-Louise -Evander, Eva Katarina -Lundqvist, Margit Birgitta

Bostadsrättsföreningen Linden har 716000-0555 som sitt organisation och statusen för verksamheten är Bolaget är aktivt.

Idag finns det flera olika verksamheter som är Bolaget är aktivt i Stockholms län.