Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd

Stockholms län

Information

Bostadsrättsförening finns det flera av i Vallentuna och Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd är ett av dem. Stockholms län är ett stort län där det finns många bolag där och Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd är ett av dem. Statusen för Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd är att Bolaget är aktivt.

Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd är ett Bostadsrättsförening och skapades 1954-02-16. Det finns flera olika bolag i Stockholms län som är ett stort län. Vallentuna där bolaget finns i jobbar för att bolag som Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd ska trivas.

I Vallentuna så finns det flera olika bolag som är F-skattregistrerade.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter åt medlemmarna för nyttjande utan begränsning i tiden. En medlems rätt i föreningen, på grund av en sådan upplåtelse, kallas bostadsrätt. En medlem som innehar en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Gillar man fakta om moms så är det bra att veta att Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd inte är momsregistrerat.

Idag är Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd och det finns flera bolag som är det idag i Vallentuna.

Vill man komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd så kan man välja två tillvägagångssätt det ena är att ringa dem på 08-51172340.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna.

De som är på något sätt har med Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd är Collander, Cristoffer Kenneth som är född 1985 och har titeln Ordinarie ledamot, Funck, Maria Christina Sunita som är född 1961 och har titeln Ordinarie ledamot, Norrgård, Stina Maj-Len som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Rosén, Lars Johan Fredrik som är född 1974 och har titeln Ordinarie ledamot, Segerljung, Ann Catrine som är född 1960 och har titeln Ordinarie ledamot, Magnusson, Jonas Peter som är född 1986 och har titeln Suppleant.

Bostadsrättsföreningen Rickebyhöjd har 716000-0738 som sitt organisationsnummer.