Bostadsrättsföreningen Vikingen

Stockholms län

Information

I Stockholms län så finns Bostadsrättsföreningen Vikingen. Det är en av många företag som är verksamma i denna region. Kommunen som företaget ligger i är Vallentuna här finns det många olika Bostadsrättsförening. Bostadsrättsföreningen Vikingen tillhör bolagstypen "Bostadsrättsförening" och det är en bolagstyp som det finns fler av i Stockholms län. Vallentuna jobbar hårt för att företag skall trivas i kommunen och med den närhet till andra företag som finns i Stockholms län gör att företag trivs där.

Bostadsrättsföreningen Vikingen är ej momsregistretat och har organisationsnummer 716000-1041.

Vill man komma i kontakt med företaget så kan man nå dem via telefon: 08-51176065 alternativt besöka eller skicka post till Bostadsrättsföreningen Vikingen på följande adress Skördev. 5, 186 31, Vallentuna.

Bostadsrättsföreningen Vikingen är idag och har varit registrerat för F-skatt sedan 1994-01-01.

I Bostadsrättsföreningen Vikingen så sitter följande personer i styrelsen: , , , , , Dvärling, Claes Bilbo som är född 1981 och har titeln Suppleant .

Företaget har följande verksamhetsbeskrivning: Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.