Bostadsrättsföreningen Björkelund 1

Stockholms län

Information

716416-4647 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Björkelund 1. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Vallentuna som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 finns i.

Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 har varit registrerat sedan 1977-08-08 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 är och det finns flera verksamheter i Vallentuna som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 så kan ni göra det på telefon genom eller genom brev på följande adress:

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. En upplåtelse får dock även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till nyttjandet av huset eller del av huset. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Björkelund 1 och det är Blomqvist, Nils-Gösta Nathanael som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Bruhn, Rune Gunnar som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Dottemar, Anne Elisabeth som är född 1955 och har titeln Ordinarie ledamot, Holmberg Seigerud, Eva Ingegerd som är född 1950 och har titeln Ordinarie ledamot, Åkerstedt, Ulf Marcus som är född 1977 och har titeln Ordinarie ledamot, Lind, Irene Margareta som är född 1944 och har titeln SuppleantLindbergh, Ulla Lise-Lott som är född 1946 och har titeln Suppleant, Modin, Lena Sofia som är född 1977 och har titeln Suppleant, Strömberg, Karl Ingemar som är född 1940 och har titeln Suppleant