Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna

Stockholms län

Information

769606-6468 är organisationsnummer för verksamheten Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna. Organisationsnummer används för att hålla koll på alla organisationer genom ett unikt nr som i sin tur är kopplat till organisationen.

Bolagstypen som Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna är Bostadsrättsförening. Det finns idag flera olika Bostadsrättsförening i Vallentuna som är den kommunen som Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna finns i.

Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna har varit registrerat sedan 2001-02-01 och det finns flera verksamheter i Stockholms län som har funnits sedan dess.

Bolaget är aktivt och det har det varit sedan ett tag tillbaka. Bolaget är ej registrerat för F-skatt vill man istället veta hur det står till med momsen för Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna så kan det vara bra att veta att de inte är momsregistrerade.

Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna är och det finns flera verksamheter i Vallentuna som också är .

Firmatecknare för Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas i förening av -Hagberg, Lena Constance G -Herjevik, Johan Mikael

Vill ni komma i kontakt med Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna så kan ni göra det på telefon genom 08-51176308 eller genom brev på följande adress:
Kantarellv. 153, 186 55, Vallentuna

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Det finns olika personer som har en koppling med Bostadsrättsföreningen Hjortronet, Vallentuna och det är Falkenberg, Hans Per Lennart som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot, Hagberg, Lena Constance G som är född 1953 och har titeln Ordinarie ledamot, Herjevik, Johan Mikael som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Harry Urban som är född 1935 och har titeln Ordinarie ledamot, Qvarnström, Irene Elisabeth som är född 1962 och har titeln Suppleant, Simlund, Olof Karl Göran som är född 1940 och har titeln Suppleant