Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag

Stockholms län

Information

Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag är ett av många verksamheter som finns i Vallentuna. Det är nämligen den kommunen som Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1995-01-01.

Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1947-11-08. Men sedan 1996-01-01 så har Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Vallbostrand 40, 186 50, Vallentuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-51173020.

Vallentuna arbetar för att verksamheter som Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall idka konsultverksamhet inom försvars- och försvarsindustriområdet rörande projektledning, ledningssystemsutveckling samt allmänna managementuppdrag. Vidare skall bolaget idka musik och rörelse, musiklek, TV-produktion och sångspel samt därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag är följande:
Firman tecknas var för sig av -Gustavsson, Berne Axel Lennart -Gustavsson, Laila Elsa-Gun.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag och det är följande personer, Gustavsson, Berne Axel Lennart som är född 1940 och har titeln Ordinarie ledamot, Gustavsson, Laila Elsa-Gun som är född 1941 och har titeln Suppleant, Ballin, Monica Elisabeth Linda som är född 1959 och har titeln Revisor, Ballins Revisionsbyrå AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Berne Gustavsson Affärsutveckling Aktiebolag är 556051-0975.