Aktiebolaget Össebyhus

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Össebyhus är ett av många bolag som finns i Vallentuna. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Össebyhus finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Aktiebolaget Össebyhus är F-skattregistrerade och det har bolaget varit sedan 1996-01-01.

Aktiebolaget Össebyhus som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1968-06-04.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till KLK EKONOMI, 186 86, Vallentuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Össebyhus så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-58785000.

Vallentuna arbetar för att bolag som Aktiebolaget Össebyhus ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Össebyhus. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Vallentuna kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar.

Firmatecknare för Aktiebolaget Össebyhus är följande:
Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas av -Lindahl, Bengt Erik Roland i förening med en av -ledamöterna Firman tecknas ensam av -Berggren, Carl Henrik Wilhelm.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Össebyhus och det är följande personer, Berggren, Carl Henrik Wilhelm som är född 1972 och har titeln Extern firmatecknare, Lindahl, Bengt Erik Roland som är född 1947 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Andersson, Mattias John som är född 1971 och har titeln Ordinarie ledamot, Bylund, Jonas Kennet Torbjörn som är född 1944 och har titeln Ordinarie ledamot, Dahl, Ragnar Karl Gustaf som är född 1943 och har titeln Ordinarie ledamot, Karlsson, Laila Birgitta som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot.Björkman, Per-Olof som är född 1943 och har titeln Suppleant, Jansson, Sven Lage som är född 1938 och har titeln Suppleant, Larsson, Nils Ove som är född 1939 och har titeln Suppleant.Rönnås, Märta Kristina som är född 1944 och har titeln Suppleant.Sköldeberg, Erik Ingvar som är född 1949 och har titeln Suppleant.Thorling, Magnus Ivar som är född 1970 och har titeln Revisor.Johansson Söderström, I Catharina som är född 1961 och har titeln Revisorssuppleant.Schylander, Bo som är född 1935 och har titeln Lekmannarevisor.Svensson, Lars Ingvar Levi som är född 1944 och har titeln Lekmannarevisorssuppleant.Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som är född och har titeln Revisor.

Organisationsnummer för Aktiebolaget Össebyhus är 556117-4359.