Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag

Stockholms län

Information

Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vallentuna som är den kommunen där Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag finns. I Vallentuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag har haft sedan 1994-01-01. Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag har funnits sedan och 1972-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag så kan ni göra det genom att skicka er post till Lillgårdsv. 5, 186 34, Vallentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 08-51241605.

Vallentuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag Privat, ej börsnoterat.

Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag har idag 556168-2971 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas var för sig av -ledamöterna är den som för stunden ansvarar för Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag

Bolaget skall utföra byggnations- och smidearbeten, markanläggningar, rivning och transport samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Edab Edström Maskin & Svets Aktiebolag så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Edström, Lars Magnus som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Edström, Erica Marie som är född 1964 och har titeln Ordinarie ledamot, Edström, Rolf Sigvard som är född 1939 och har titeln Suppleant, Linderfalk, Nils Gösta som är född 1956 och har titeln Revisor, Ranby Björklund Linköping AB som är född och har titeln Revisor, .