Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag

Stockholms län

Information

Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag är ett av många bolag som finns i Vallentuna. Det är nämligen den kommunen som Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av bolag som kan vara aktiebolag, enskild firma, handelsbolag m.m.

Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1974-06-27.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till bolaget så gör man det till Stora v. 46, 194 68, Upplands Väsby. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 08-51177742.

Vallentuna arbetar för att bolag som Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag. Det finns flera Privat, ej börsnoterat bolag i Stockholms län.

Bolaget skall vidtaga saneringsåtgärder och utöva konsultativa uppdrag för bostäder, skolor och andra samlingslokaler avseende lukt-, fukt- och nedsmutsningsproblem ävensom blånads- och rötskador samt utöva därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag är följande:
Firman tecknas ensam av -likvidatorn.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag och det är följande personer, Hallestig, Anne-Marie Elisabeth Pia som är född 1948 och har titeln Likvidator, Ekeman, Jan Olov som är född 1946 och har titeln Revisor, Revidea AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Byggbiologisk Sanering Konsult Aktiebolag är 556187-6565.