Elverket Vallentuna El AB

Stockholms län

Information

Elverket Vallentuna El AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vallentuna som är den kommunen där Elverket Vallentuna El AB finns. I Vallentuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. Elverket Vallentuna El AB tillhör bolagstypen Aktiebolag och företaget har F-skatt vilket Elverket Vallentuna El AB har haft sedan 1996-01-01. Elverket Vallentuna El AB har funnits sedan och 1996-01-01 så registrerades företaget för moms.

Vill ni skicka post till Elverket Vallentuna El AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Moränv. 12, 186 40, Vallentuna men känner ni att ni istället vill försöka nå företaget genom telefon så kan ni nå dem på 08-51451450.

Vallentuna arbetar för att företag ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler företag.

Idag är Elverket Vallentuna El AB Privat, ej börsnoterat.

Elverket Vallentuna El AB har idag 556473-5107 som sitt organisationummer.

Firman tecknas av styrelsen Firman tecknas två i förening av -ledamöterna Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder är den som för stunden ansvarar för Elverket Vallentuna El AB

Bolaget skall bedriva handel med el, värme, belysning, tillhandahålla energitekniska tjänster och produkter samt idka därmed förenlig verksamhet.

I Elverket Vallentuna El AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Borgardt, Rolf Jonas som är född 1966 och har titeln Extern VD, Johansson, Alf Ingvar som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot,Styrelseordförande, Borgström, Gullvi Elsebeth som är född 1952 och har titeln Ordinarie ledamot, Ekström, Alf Ove som är född 1945 och har titeln Ordinarie ledamot, Rydell, Carl Jens Roger som är född 1963 och har titeln Ordinarie ledamot, Sandberg, Britt Karin Helén som är född 1951 och har titeln Ordinarie ledamotSmedeby, Åke Mikael som är född 1968 och har titeln Ordinarie ledamot, Unnerstad, Anders Gunnar som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Fredmer, Sven Magnus som är född 1964 och har titeln RevisorErnst & Young AB som är född och har titeln Revisor.