Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst

Stockholms län

Information

Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst är ett av många verksamheter som finns i Vallentuna. Det är nämligen den kommunen som Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst finns i och den tillhör även Stockholms län som är ett län fyllt av olika typer av verksamheter som kan vara aktieverksamheter, enskild firma, handelsverksamheter m.m.

Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst är F-skattregistrerade och det har verksamheten varit sedan 1994-01-01.

Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst som idag finns i Stockholms län har varit registrerat sedan 1994-11-15. Men sedan 1994-01-01 så har Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst varit momsregistrerat.

Vill man kunna skicka ett brev eller liknande till verksamheten så gör man det till Odlingsv. 86, 186 42, Vallentuna. Vill man inte skicka brev utan istället prata med någon på Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst så kan man testa att nå dem på telefon via detta nr: 076-8509441.

Vallentuna arbetar för att verksamheter som Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst ska trivas i kommunen.

I dag är ägarförhållandet Privat, ej börsnoterat för Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst. Det finns flera Privat, ej börsnoterat verksamheter i Stockholms län.

Bolaget skall utföra mark och trädgårdsarbeten, rivning, schaktning och andra grundarbeten, ombud för finsk möbelhandel och därmed förenlig verksamhet.

Firmatecknare för Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst är följande:
Firman tecknas av styrelsen.

Det finns idag lite personer som är kopplade till Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst och det är följande personer, Dahlqvist, Svante Vilhelm som är född 1956 och har titeln Ordinarie ledamot, Olofsson, Arvid Karl-Gunnar som är född 1958 och har titeln Suppleant, Björe Fornander, Christina Helena som är född 1956 och har titeln Revisor, Revidea AB som är född och har titeln Revisor,

Organisationsnummer för Aktiebolaget Svante Dahlqvist Alltjänst är 556497-2718.