NGN Byggkonsult AB

Stockholms län

Information

NGN Byggkonsult AB hittar ni ett Stockholms län som inte är som andra län. I Stockholms län hittar ni Vallentuna som är den kommunen där NGN Byggkonsult AB finns. I Vallentuna så finns det många olika Aktiebolag och i Stockholms län så finns det ännu fler Aktiebolag. NGN Byggkonsult AB tillhör verksamheterstypen Aktiebolag och verksamheten har F-skatt vilket NGN Byggkonsult AB har haft sedan 1999-01-01. NGN Byggkonsult AB har funnits sedan och 1999-01-01 så registrerades verksamheten för moms.

Vill ni skicka post till NGN Byggkonsult AB så kan ni göra det genom att skicka er post till Lindv. 14, 186 70, Brottby men känner ni att ni istället vill försöka nå verksamheten genom telefon så kan ni nå dem på 070-3059246.

Vallentuna arbetar för att verksamheter ska trivas samtidigt verkar även Stockholms län för att locka till sig fler verksamheter.

Idag är NGN Byggkonsult AB Privat, ej börsnoterat.

NGN Byggkonsult AB har idag 556560-3437 som sitt organisationummer.

Firman tecknas var för sig av -Nilsson, Gun-Britt -Nilsson, Nils Göran är den som för stunden ansvarar för NGN Byggkonsult AB

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsbranschen, handel med fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.

I NGN Byggkonsult AB så finns följande personer som är verksamma på ett eller annat sätt, och det är Nilsson, Nils Göran som är född 1938 och har titeln Ordinarie ledamot, Nilsson, Gun-Britt som är född 1939 och har titeln Suppleant, Mårtensson, Owe Mårten som är född 1949 och har titeln Revisor, OMR Gruppen AB som är född och har titeln Revisor, .